Pooblaščeni prodajalci tovornih vozil DAF nudijo namensko transportno rešitev in so prepoznavni po tabli DAF Truck Sales DealersTM na vhodu zastopstva.

Več o vrstah zastopnikov

DAF Garancijski priročnik, v katerem se lahko podrobno informirate o vseh omejitvah, pogojih, garanciji za pomoč na cesti ter v primeru okvare in izključitvah.

Več o garancijskih pogojih

POPRAVILO VOZILA  

ITS postopki in pogoji

Evropa nezadržno postaja eno tržišče z naraščajočim številom mednarodno delujočih prevozniških podjetij. Da bi čim bolj zadovoljili potrebe strank, je v Evropi potrebna enotna mreža, ne le za prodajo novih in rabljenih vozil, temveč tudi za servis in oskrbo z nadomestnimi deli.

Mrežo trgovcev DAF sestavljajo štiri vrste pooblaščenih trgovcev, od katerih mnogi ponujajo več kot eno vrsto storitev.

DAF-ova mednarodna servisna mreža – DAF International Truck Service (ITS)

Če imate težave v tujini, lahko do pomoči DAF-ove mednarodne servisne mreže – International Truck Service ali skrajšano ITS pridete z enim klicem 24 ur na dan, 365 dni v letu.

Ta služba, ustanovljena leta 1973, deluje iz svojega središča v tovarniških prostorih DAF Trucks v Eindhovnu. Servisni center za stranke ITS vodi ekipa strokovnjakov, ki govorijo številne jezike in poznajo izdelke DAF.

S svojimi izkušnjami in znanjem vam bodo hitro in učinkovito pomagali. Storitev je brezplačna, njen glavni cilj pa je kar se da skrajšati čas odprave okvare.

DAF International Truck Service ITS – tel.: +31 40 2143000

Postopek uporabe storitev ITS

ITS ne poskrbi le za popravilo ali potreben servis, temveč tudi za plačilo.

Zato morate biti v stiku z zastopnikom za tovorna vozila DAF v vaši državi, v primeru, da je to slovenija je to Cordia. Ker ITS ne posluje s kreditnimi karticami, nas DAF zaprosi za jamstvo plačila. Stopnja jamstva je odvisna od obsega popravila. Iz izkušenj vemo, da je izven rednega delovnega časa potrebno plačati 750 EUR za začetno diagnozo ali začasno popravilo. ITS bo Cordii izdal fakturo, ko bo prejel račun za nastale stroške. Če lahko ITS-u v času okvare priskrbite davčno številko, vam lahko ITS priskrbi fakturo brez DDV za popravila v EU. ITS pri urejanju popravila odgovornost vedno prelaga na stranko. Oseba, ki pokliče ITS, je konec koncev stranka, ki zahteva popravilo(a) ali storitev(ve), zato ne ITS ne Cordia nista odgovorna za kakovost in/ali stroške popravila. Stranka se v celoti zavezuje ITS-u za vse tovrstne zahteve. Seveda pa vam je ITS vedno pripravljen pomagati pri vseh (komunikacijskih) težavah.

Preden pokličete ITS

Ko se obrnete na ITS, morate posredovati naslednje podatke, da boste čim prej deležni želene pomoči:

– Vrsta vozila
– Številka šasije (zadnjih 6 številk za črko E ali L je dovolj)
– Registrska številka
– Ime delavnice, kjer vozilo redno servisirajo (domači trgovec)
– Natančno mesto vozila (če ste v dvomih, povprašajte domačina)
– Telefonska številka, na katero ste dosegljivi
– Možen vzrok okvare, znaki in težava

Številko šasije najdete tudi na ploščici na stebričku sovoznikovih vrat. Poleg tega lahko večino zgoraj omenjenih podatkov vnesete na prvo stran ITS priročnika, ki se nahaja v vozilu, tako da jih boste imeli vedno pri sebi.

Nacionalna DAF-ova servisna mreža – DAF National Truck Service (NTS)

Če boste na težave naleteli v Sloveniji, lahko pokličete neposredno v Cordia d.o.o. na telefonsko številko +386 1 36 25 700. Drugače pa lahko pokličete ITS na številko +31 40 2143000.

Kaj morate še vedeti o nudenju pomoči ITS

Varnost
V primeru, da vozilo stoji ob cesti, bo mehanik odločil, ali je popravilo varno izvršiti na kraju samem. Če ni tako, je vozilo treba odvleči na varno mesto ali v servisno delavnico. Če po mnenju krajevnih oblasti popravilo vozila predstavlja kakršnokoli nevarnost za druge udeležence v prometu, lahko odredijo, da mora vozilo odvleči podjetje, ki ga odobri policija. ITS, DAF Trucks N.V. in njihovi servisi ne vplivajo na nastale stroške. Lahko se zgodi, da zaradi tehničnih razlogov popravila ni mogoče izvršiti na kraju samem. V tem primeru je vozilo treba odvleči v delavnico.

Zaračunani znesek
Odvisno od države, kjer opravljajo popravilo, se lahko zaračunani znesek razlikuje od zneska, ki ga lahko za popravilo ali servis pričakujete v svoji državi. Med drugim so razlogi za to različne cene dela v različnih državah in v nekaterih primerih razlika v ceni delov. Del zaračunanega zneska so tudi manipulativni stroški popravila v tujini, ki znašajo 10% celotnega popravila + DDV.

Dodatki
Če se popravilo vozila izvaja izven rednega delovnega časa, se zaračuna dodatek na običajno ceno dela. Delo ob nedeljah, praznikih in še posebej čez noč lahko močno vpliva na končni znesek. Če je le mogoče, predlagamo, da vam vozilo popravijo v rednem delovnem času. Seveda se redni delovni čas lahko razlikuje od države do države. Če ne morete sami pripeljati do delavnice, se vam zaračunajo tudi potni stroški mehanika in stroški kilometrine servisnega vozila. Zaračunana bo tudi “cena intervencije”. To je največ 30 EUR v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa pa največ 60 EUR.

Dodatek za popravilo vozil drugih blagovnih znamk
Če pokličete ITS zaradi težav s tovornjakom, ki ni znamke DAF, lahko izkoristite storitve ITS, če imate razmerje z DAF-ovim pogodbenim partnerjem, ki je pripravljen in zmožen izdati jamstvo za plačilo v vašem imenu. ITS zaračuna 15 % dodatek od zaračunanega zneska v višini najmanj 50 EUR in največ 200 EUR.

Podpora ITS za denarne kazni v tujini
Če storite prometni prekršek v tujini, morate običajno kazen plačati takoj v gotovini prisotnemu policistu, preden lahko nadaljujete pot. Če pri sebi nimate dovolj denarja, lahko prek ITS zaprosite najbližji DAF-ov servis, da poravna kazen. Od zneska se zaračuna največ 5 % dodatek (razen, če ni dogovorjeno drugače). Poleg 5 % dodatka se zaračunajo tudi potni stroški in stroški dela. Odvisno od okoliščin in se utegne zgoditi, da vam krajevna delavnica pri storitvi ne bo mogla pomagati (npr. ko gre za velike vsote denarja, zahteve izven rednega delovnega časa itd.).

Jemanje starih delov s seboj
Če želite po popravilu stare dele odnesti s seboj, to lahko storite. Vendar ne pozabite, da vam mora v primeru, če so omenjeni deli del DAF-ovega izmenjevalnega programa, delavnica zaračunati polog. Če je vaše vozilo še vedno v garanciji, na servisu DAF ne bodo naredili garancijskega zahtevka, če boste stare dele vzeli s seboj.

Pomembni podatki za določene države

Francija
Na velikem delu francoskega avtocestnega omrežja so prepovedana popravila na hitrih cestah, parkirnih mestih ob hitrih cestah in na nekaterih državnih cestah. Na ta mesta je nezakonito poslati mehanika. Na kraj okvare bo prišlo pooblaščeno vlečno podjetje (Agree Autoroute) in vozilo odvleklo do naslednjega izvoza, v svojo delavnico ali do najbližjega DAF-ovega zastopnika. Cilj vleke lahko v nekaterih primerih izbere stranka. Zato svetujemo, da takoj ob prihodu vlečne službe stopite v stik z ITS, da jim sporočite natančno mesto. Storitev vleke je obvezna. Če obstanete na hitri cesti, je po francoski zakonodaji obvezna uporaba obcestnega telefona za klice v sili. ITS, DAF Trucks N.V. in njihovi servisi ne vplivajo na stranko, ki jo izberejo oblasti, in na izračunane stroške za to storitev. Številne vlečne službe sprejmejo jamstvo plačila od ITS. Pri nekaterih pa boste morali plačati z gotovino. Večina vlečnih služb ima tudi majhno delavnico, kjer vam bodo z veseljem popravili vozilo. Ne pozabite, da pri teh podjetjih niso posebej usposobljeni za vozila DAF in prav gotovo nimajo dostopa do originalnih delov DAF. Te delavnice prav tako niso pooblaščene za izvajanje garancijskih popravil in sprovajanje garancijskih zahtevkov.

Italija, Španija, Portugalska
V teh mediteranskih državah je običajna daljša opoldanska prekinitev dela kot v drugih evropskih državah. Odvisno od območja to lahko pomeni, da med 13.00 in 16.00 uro ni storitev. Poleg tega pa običajno ni mogoč tudi nadomestni prevoz zaradi določenih zakonodajnih zahtev. Na nekaterih območjih po Italiji mora po zakonu mehanika spremljati pooblaščen vlečni servis, ki oceni položaj na kraju okvare in odloči, ali je popravilo mogoče izvršiti na mestu samem ali ne. Kot v drugih državah tudi tukaj ITS ne vpliva na nastale stroške za storitev.

Južne države / vzhodnoevropske države
V številnih od teh držav zaradi varnosti pošljejo iz delavnice 2 strokovnjaka, še posebej po končanem rednem delovnem času.

Obrazec o intervenciji ITS

Ko mehanik konča storitev, izpolni obrazec o intervenciji ITS in voznika prosi za podpis. Na obrazcu o intervenciji so navedeni vsi ustrezni podatki o storitvi: podatki o stranki, vozilu, popravilu, času vožnje in popravila, uporabljenem materialu itd. Če je prečrtano polje “začasno popravilo”, boste morali vozilo v določenem času odpeljati do najbližjega trgovca DAF za dokončno popravilo. Pomembno je, da upoštevate vsak nujen nasvet, ker drugače zanesljivost in, v nekaterih primerih, varnost vašega vozila nista zagotovljeni. Stroški v obrazcu niso navedeni. S tem obrazcem na preprost in jasen način domačemu trgovcu prikažete, katera popravila so bila izvršena in kaj je bilo treba storiti. Obrazec o intervenciji istočasno služi kot informacija za stroške, ki bodo zaračunani. Obrazec je sestavljen iz treh izvodov: eno kopijo dobi voznik, drugo serviser, ki jo priloži fakturi, tretja pa je namenjena administraciji
servisne delavnice.

Postopek pritožbe na storitev ITS

Če s po popravilu ITS, okvara v kratkem času znova pojavi, morate o tem čimprej obvestiti Cordio. Tam bodo ustrezno ukrepali in začeli preiskavo o morebitni povezavi med okvarama.
Če menite, da niste bili deležni primerne pomoči, vas prosimo, da o tem pisno obvestite Cordio. Ta bo pritožbo posredovala pristojnim službam v DAF-u.

Popravila ITS v času garancije

– Če obstaja možnost, da bo potrebno popravilo ITS sodilo v sklop garancijskih popravil, morate dotični servis obvestiti, da se želite sklicevati na garancijo in mu predložiti dokazilo o garanciji.

– V primeru, da servis DAF ugotovi, da potrebno popravilo glede na veljavne garancijske pogoje DAF spada pod garancijo, bo ta kril del stroškov popravila, ki sodijo med garancijska popravila, in vam zaračunal le tisti del, ki ni krit z garancijo.

– Podrobne informacije o tem, kateri stroški so kriti z garancijo in kateri ne, so na voljo v Evropskem garancijskem priročniku, ki ste ga dobili skupaj z vozilom, navedeni pa so tudi v nadaljevanju te brošure.

– Ker se o upravičenosti garancije odloča kasneje, obstaja možnost, da boste prejeli ponoven obračun (račun), če je bil znesek garancije zavrnjen delno ali v celoti. Zato popravilo ITS v garancijskem obdobju vedno zahteva jamstvo za plačilo celotnega zneska popravila.

– Če je nujno popravilo ITS izvršeno v garancijskem obdobju, bo Cordia prejela fakturo, ki jo lahko predloži garancijskemu zahtevku skupaj z zneskom končnega popravila.