Politika kakovosti in politika ravnanja z okoljem

POLITIKA KAKOVOSTI in RAVNANJA Z OKOLJEM

Podjetje CORDIA d.o.o. je že od leta 1995 pooblaščeni prodajalec in serviser tovornih voznil znamke DAF. DAF Trucks N.V. je vodilni proizvajalev tovornjakov, ki strankam ponuja široko paleto storitev, povezanih s prodajo vozil, prodajo nadomestnih delov in servisiranjem vozil.

Naše poslovne dejavnosti so prodaja in servisiranje tovornih vozil DAF ter prodaja delov.

KAKOVOST NAŠEGA PODJETJA TEMELJI NA:
• Ocenjevanju tveganj, sprotnemu spremljanju in neprestanem preverjanju doseganja zastavljenih ciljev
• Doslednem zagotavljanju kakovosti naših storitev s ciljem njihovega neprestanega izboljševanja kakovosti ter zmanjšanju reklamacij
• Prepoznavnost podjetja na trgu in sprotnem obveščanju okolja
• Dobrih odnosih s poslovnimi partnerji
• Skrbi do okolja in upoštevanju vse veljavne zakonodaje in zahteve
• Dobremu poslovanju podjetja
• Visoki strokovnosti in usposobljenosti zaposlenih v podjetju in neprestanem strokovnem izpopolnjevanju, zagotavljanju enakih možnosti za vse, preprečujemo poškodbe in ščitimo zdravje ljudi
• Spodbujanju in pospeševanju razvoja postopkov in procesov v smislu stalnega izboljševanja okoljevarstvenih karakteristik in preprečevanju onesnaževanja
• Zmanjševanju deleža odpadkov, izboljševanju učinkovitosti izrabe virov in posledično ustvarjanju varnega delovnega okolja
• Povečanje zadovoljstav strank z dobavo visoko kakovostnih izdelkov in storitev, ki izpolnjujejo ali presegajo pričakovanja kupcev
• Prizadevati si za dosego vodilnega položaja na regionalnem trgu, inovacije in izboljševanje uspešenosti podjetja za zmanjšanje poslovnega tveganja

POSLOVNI CILJI, KI SMO SI JIH ZASTAVILI:
• Vzpostaviti, vzdrževati in redno izboljševati sistem vodenja kakovosti, glede na zahteve standarda ISO 9001 in sistem ravnanja z okoljem, glede na zahteve standarda ISO 14001
• Za vsako leto načrtovati letne cilje kakovosti in ravnanja z okoljem ter jih interdisciplinarno spremljati in sprotno izvajati in spremljati potrebne korektivne ukrepe (letni ukrepi so predstavljeni v gospodarskem načrtu podjetja za tekoče leto)

Vodstvo z doslednim izvajanjem politike kakovosti in z ukrepi zagotavlja stalno izboljševanje in učinkovitost delovanja sistema kakovosti v druži.

Medvode, November 2020

Direktorica: Majda Bitenc Menart