Politika kakovosti in politika ravnanja z okoljem

Tako kupci kot dobavitelji so naši pomembni poslovni partnerji. Dobro in dolgoročno sodelovanje z njimi zagotavlja uspešnost našega dela. Zato smo si izbrali naslednje cilj politike kakovosti in ravnanja z okoljem:

• Opredelili smo se za kakovostno prodajo in vzdrževanje tovornih vozil DAF, zato je urejenost, točnost in doslednost osnovna strategija poslovnega in našega razvoja.

• S prodajo sodobnih vozil dajemo največji poudarek zadovoljstvu kupcev in varovanju okolja.

• Kupcem ponujamo sodoben in okolju prijazen servisne storitve in rezervne dele.

• S kupcem sodelujemo kot s partnerjem. To je naša dolgoročna strategija. Naš namen so učinkovite in hitre storitve, v smislu zadovoljstva vseh, predvsem pa kupca.

• Dogovorjena kakovost storitev je kakovost, ki jo bomo tudi v bodoče skušali preseči. Storitve morajo ustrezati zahtevam trga, biti izvedene v dogovorjenem roku, brez obremenjevanja okolja in z optimalnimi stroški.

• Za ugotavljanje uspešnosti politike kakovosti in okolja ter planiranih poslovnih ciljev, nam je v pomoč poslovni plan, v katerem opredeljujemo vse pomembne cilje kakovosti in ravnanja z okoljem. Doseganje teh planov sproti preverjamo.

• Zavezani smo k spoštovanju zakonskih zahtev, stalnemu izboljševanju kakovosti ter zmanjševanju obremenjevanja okolja.

• Javnosti omogočamo dostop do politike kakovosti in ravnanja z okoljem.

• Veliko pozornost posvečamo kadrom, njihovemu nenehnemu usposabljanju za delo in osveščanju glede ravnanja z okoljem.