Pravno obvestilo

Zaščita pravic

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu http://www.cordia.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last Cordia d.o.o. in je informativne narave.

Omejena odgovornost

Cordia d.o.o. ne odgovarja za uporabo spletnih strani http://www.cordia.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Cordia d.o.o. se bo trudila za pravilnost informacij, lahko pa vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Omejena pravica uporabe vsebin

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu http://www.cordia.si za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

Varovanje podatkov

Cordia d.o.o. bo z vsemi podatki zbranimi na straneh http://www.cordia.si razpolagal v skladu z veljavno zakonodajo in v skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016.